UBNT Power Beam (PBE-M5-400)

352,000 K 352,000 K 352000.0 MMK

UBNT Nano Station M2

315,000 K 315,000 K 315000.0 MMK