ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်း

ဈေးဝယ်မယ်

ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ

သင်တန်းတက်မယ်

Treasure Net Computer Sale and Services

Bojyoke Road, Hpa-An, Kayin State.

+95 58 2022525

Treasure Net Learning Center

4/432(A), Thukha Street, Hpa-An, Kayin State.

+95 9 965136417