UBNT Nano Station M2

UBNT Nano Station M2

Frequency : 2.4 GHz
Throughput : 150+Mbps
Range : 13+ km

143,000.00 K 143,000.00 K 143000.0 MMK

143,000.00 K