12V-25A Power Supply

12V-25A Power Supply

31,000 K 31,000 K 31000.0 MMK

31,000 K